De winst van een goed energierapport

Doel/opdracht

In opdracht van een grote aannemer werd RIHO Climate Systems gevraagd een advies uit te brengen voor het verbeteren van het energierendement van een nieuw te bouwen kantoorpand te Eindhoven. Warmte-/koude opwekking stond centraal.

Oplossing RIHO CS

Maximaal rendement hangt samen met een zorgvuldige keuze. Dit kan de energiekosten bij grote gebouwen jaarlijks tienduizenden euro’s verlagen. RIHO Climate Systems bekeek het basisbestek t.a.v. de energievoorziening, vergeleek de uitkomsten met andere grootschalige projecten en rapporteerde bevindingen voor warmte-/koude opwekking in een uitgebreid energierapport.

Resultaat

RIHO Climate Systems concludeerde dat de terugverdientijd van een systeem voor warmte-/koude opwekking ongeveer vier jaar bedroeg. Exact de periode die was berekend tijdens de ontwerpfase door de aannemer. Dit stimuleerde de opdrachtgever het gehanteerde ontwerp toe te passen in een nieuwe kantoorlocatie.

Geplaatst in Referenties, Warmte-/koude systemen.