RIHO Climate Systems Dilatatie

Om duidelijk te maken op welke wijze RIHO Climate Systems dilatatievoegen toepast, vindt u hier een visuele uitwerking van een dilatatieplan. Dilatatie wordt in principe toegepast bij elke deuropening, bij elke breuklijn en bij alle vlakken die groter of gelijk zijn aan 40m2.

Legenda

- leiding vloerverwarming
- dilatatievoeg (mantelbuis aanbrengen)