RIHO Climate Systems. Service- en garantievoorwaarden.

Snelle service, een zeker resultaat

Elke woning en elk bedrijf is uniek. Daarom creëert RIHO Climate Systems unieke all-in oplossingen. Hoogwaardige klimaatsystemen en –producten die zich in de praktijk bewijzen. Een garantie voor service en kwaliteit. Beschikbaar als dat nodig is. Hieronder kunt u kennis maken met onze belangrijkste spelregels voor klimaatsystemen en –producten. Op pagina 146 vindt u de gebruikersvoorwaarden van de Metaalunie die wij hanteren.

Algemeen
Op alle door RIHO Climate Systems B.V. aangelegde systemen verlenen wij garanties, ongeacht in welk land in Europa dit systeem is aangelegd. De garanties worden gegeven op de werking en deugdelijkheid van de geleverde materialen en diensten.

1. Toegepaste leidingen en garanties

1.1 Alle door RIHO Climate Systems B.V. geleverde leidingen zijn van leverancier Uniwarm. Deze leidingen worden met de grootste zorg en precisie geproduceerd. Elke leiding die de fabriek verlaat is uitermate nauwkeurig gekeurd en beproefd tijdens en na het productieproces. De leidingen worden getest op lekdichtheid, drukproeven, trekbelasting en levensduur.

1.2 RIHO Climate Systems B.V. levert 3 typen leidingen. Hierdoor is men in staat voor elke situatie de juiste oplossing te bieden. De typen leidingen zijn:
- Uniwarm AKB (aluminiumkernbuis) in de diameters 12 x 1,8mm, 16 x 2mm, 20 x 2mm;
- Uniwarm PE-Rt in de diameters 16 x 2mm, 20 x 2mm;
- Uniwarm PE-Xc in de diameters 16 x 2mm 20 x 2mm.

1.3 De garanties op, bij 1.2 genoemde, typen leidingen is een 10 jaar verzekerde fabrieksgarantie. Gedurende de eerste 10 jaar van de garantietermijn is er een verzekerde garantie op de leidingen van kracht met betrekking tot de gevolgschade. De verzekering op de gevolgschade houdt in dat er per gebeurtenis een maximale uitkering van € 450.000,- kracht is en € 900.000,- per project .

1.4 De garanties zijn niet van kracht indien:
- De leidingen voor andere doeleinden als vloerverwarming/-koeling of betonkernactivering worden gebruikt;
- De maximale druk en temperaturen in de systemen worden overschreden;
- In de aangelegde systemen chemicaliën en / of andere toevoegingen worden toegevoegd;
- De leidingen door een incorrecte manier van monteren en / of installeren beschadigd raken;
- De leidingen beschadigd raken door toedoen van derden;
- Indien in vloeren waarin de leidingen verwerkt zijn agressieve en / of chemische stoffen werkzaam zijn;
- Indien bij vaststelling van de schade dit niet direct gemeld wordt bij RIHO Climate Systems B.V. ;
- Indien er bij de schade herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder onze schriftelijke toestemming.

2. RIHO Climate Systems B.V. verdelers en garanties

2.1 RIHO Climate Systems B.V. produceert al haar verdelers in haar eigen fabriek. Deze verdelers worden tijdens de fabricage getest op lekdichtheid en functionaliteit. Voor technische ondersteuning en / of service heeft RIHO Climate Systems B.V. haar eigen serviceafdeling.

2.2 RIHO Climate Systems B.V. verleent een garantietermijn van 2 jaar op de totale verdeler, dit is inclusief alle componenten. Deze garantie is geldend voor de werking van de verdeler en de kwaliteit. Indien er een verdeler en / of componenten binnen de termijn van 2 jaar verwisseld dienen te worden zal dit geschieden door de serviceafdeling van RIHO Climate Systems B.V.

2.3 De garanties zijn niet van kracht indien:
- De verdelers voor andere doeleinden als vloerverwarming/-koeling of betonkernactivering worden gebruikt;
- De maximale druk en temperaturen in de systemen worden overschreden;
- In de aangelegde systemen chemicaliën en / of andere toevoegingen worden toegevoegd;
- Indien de toegepaste leidingen niet diffusiedicht zijn ;
- De verdelers beschadigd raken door toedoen van derden.

3. Montage/installatie door RIHO Climate Systems B.V. en garanties

3.1 RIHO Climate Systems B.V. monteert de diverse leidingsystemen op de bouwplaatsen met door haar eigen opgeleide, montagespecialisten. Deze mensen monteren de systemen van RIHO Climate Systems B.V. op een bekwame wijze, met oog voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De monteurs van RIHO Climate Systems B.V. werken met tekeningen welke door het bedrijf zijn gemaakt en aan de opdrachtgever ter goedkeuring zijn aangebo- den. RIHO Climate Systems B.V. geeft garantie op een juiste aanleg, en daardoor de werking, van de systemen.

3.2 Om een garantie af te kunnen geven op de montage / installatie dient het project aan een aantal randvoorwaarden te worden voldoen:
- Het gebouw dient wind- en waterdicht te zijn;
- De velden waar de leidingsystemen worden aangelegd dienen te worden afgezet en worden alleen betreden door monteurs van RIHO Climate Systems B.V. ;
- De vloeren dienen schoon te zijn en vrij van obstakels e.d.;
- De vloervelden dienen zo spoedig mogelijk na montage van de leidingsystemen afgestort te worden;
- Voor de coördinatie op de bouwplaats dient de opdrachtgever van RIHO Climate Systems B.V. een contactpersoon aan te dragen die zorg draagt voor de communicatie met alle partijen op de bouwplaats;
- De tekeningen voor aanleg van de leidingsystemen dienen door de opdrachtgever van RIHO Climate Systems B.V. goedgekeurd te zijn. Indien de opdrachtgever de tekeningen niet goedkeurt, maar wel sommeert om de montage te laten plaats vinden, is dit onder de verantwoording van de opdrachtgever.

4. Berekeningen en afgifte opgegeven door RIHO Climate Systems B.V. en garanties

4.1 Bij het ontwerp van de installatie voor een project informeert, adviseert en berekent RIHO Climate Systems B.V. de diverse systemen. Om tot de juiste berekeningen te komen dient RIHO Climate Systems B.V. een aantal uitgangspunten / ontwerpcondities van haar opdrachtgever te ontvangen:
- De opbouw van de totale vloer;
- De ontwerp ruimtetemperaturen;
- De geleverde watertemperaturen voor verwarming dan wel koeling;
- De toe te passen vloerbedekkingen op de afgewerkte vloeren, inclusief de opgegeven warmteweerstand van deze vloerbedekking;
- De transmissieberekening c.q. warmteverliesberekening en de koellastberekening.
4.2 RIHO Climate Systems B.V. garandeert, indien de bovenstaande gegevens correct worden aangeleverd, dat het aangelegde systeem aan de gevraagde afgifte en / of opname voldoet.