Zorgen voor een onbelemmerde toegang

Doel/opdracht

Bij ziekenhuizen en zorginstellingen is toegang tot de Eerste Hulp, een laadkuil of een trap ook tijdens gladheid door vorst en sneeuwval een noodzaak. Deze behoefte vormt de achtergrond voor een groeiend aantal aanvragen van ziekenhuizen en zorginstellingen voor het RIHO Opritverwarmingssysteem. Het doel? Zorgen voor acute dooi. Ook bij -20 Celsius.

Oplossing RIHO CS

RIHO Climate Systems zet de facility manager van de zorginstelling al tijdens de planfase aan tafel met aannemer en installateur. Via een online werkdomein wordt alle informatie gedeeld. Het garandeert zorgbeslissers een uniform bouwproces waar elke voorwaarde bekend is –van bestek tot oplevering.

Resultaat

Dankzij RIHO Opritverwarming blijven trappen en trottoirs in de wintermaanden schoon en rijden ambulances en bezoekers of personeel over sneeuwvrije wegen. Minder letsel door gladheid, minder materiële schade.

Veilig de dagelijkse boodschappen doen

Doel/opdracht

Winkelcentra groeien groter. Hiermee stijgt ook de parkeerdruk, juist in de winter. In opdracht van Home Leisure Centre Houten verzorgde RIHO Climate Systems de complete opritverwarming voor Gamma. Onze opdracht: voorkom verkeersproblemen op de oprit en het parkeerdek.

Oplossing RIHO CS

Door te kiezen voor een integraal bouwteam, waarin ook de filiaalhouder en een projectmanager van de moederorganisatie zitting namen, werd van ontwerp tot uitvoering aan alle kritische proceseisen voldaan: zoveel mogelijk milieuvriendelijk materiaal gebruiken en streven naar een onderhoudsvrij systeem met een weersafhankelijke wegdekregelaar.

Resultaat

Dankzij RIHO Opritverwarming rijden in de wintermaanden gemiddeld 700 auto’s per dag over een schone parking en oprit. Het gemiddelde bezoekersaantal aan het centrum in de winterperiode is na de ingebruikname van de opritverwarming gestegen

Altijd een sneeuwvrije oprit

Doel/opdracht

De korte, strenge winters van de afgelopen jaren zorgen voor veel winterse overlast. Het is voor steeds meer huizenbezitters reden te investeren in opritverwarming. Zo ook bij de nieuwe eigenaar van een fraai landhuis in Haaksbergen. Het doel: 180m2 oprijlaan van straatverwarming voorzien, inclusief het stenen plein voor de garage.

Oplossing RIHO CS

Het door RIHO zelf ontwikkelde Opritverwarmingssysteem werd volgens de wensen van de tuinarchitect en de opdrachtgever in een projectbreed bestek voor alle buitenoppervlakten gebracht en –na goedkeuring– geïnstalleerd door een expertteam van RIHO Climate Systems.

Resultaat

RIHO Climate Systems voerde beide deelprojecten uit met minieme aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en binnen de oorspronkelijke planning. Schade door vorst aan het wegdek werd zo voorkomen.