logo

Comfort Plus

Duurzame rehabilitatie van bestaand vastgoed vereist een integrale bouwbenadering die verder gaat dan het zetten van een nieuwe buitengevel. ‘De juiste, duurzame oplossingsgedachte begint bij de visie dat je bij renovatie ook van binnen naar buiten kunt denken,’ zegt ir. Frans Lemmens van Comfortplus Building Solutions BV.

Een thermisch en akoestisch voorgeïnstalleerde doos-in-doos droogbouwconstructie als gehele of gedeeltelijke oplossing voor het rehabiliteren van leegstaande kantoren of oude woningen. Volgens Comfortplus Building Solutions BV is het een kansrijk renovatieconcept.

Het uitgangspunt? Een hogere woon- en bouwtechnische kwaliteit bereik je alleen met een kostenefficiënte, industriële standaard die thermische-, akoestische- comfortaspecten toekomstbestendig verbindt met de verschillende gradaties van energiebesparing. Het opent naast ‘in stand houden’ en ‘sloop gevolgd door nieuwbouw’ een derde weg. Goed voor woningbouwcorporaties, maar tevens voor commerciële vastgoedeigenaren die met het plug&play-beginsel van Comfortplus Building Solutions overwegen te kiezen voor verduurzaming en duurzame herbestemming. 

De Comfortplus Building Solution

Comfortplus, ooit een van de IFD-projecten (Industrieel, Flexibel, Demontabel), is een geïntegreerd droogbouwconcept dat het gebruik van duurzame energietechniek bij bestaande bouw op een rendabele wijze mogelijk maakt.

Dankzij voorzetconstructies voor wanden en vloeren functioneert Comfortplus als een flexibele doos-in-doos toepassing. Het prefab concept is een potentieel onderdeel van een duurzame totaalvisie en maakt gebruik van zeer laag-temperatuur verwarming en hoog-temperatuur koeling (m.b.v. een warmtepomp).

Er wordt gezorgd voor een verbeterde geluidsisolatie en een zeer goede thermische isolatie. Hierdoor ontstaat een comfortabel energiesysteem van méér dan nieuwbouwniveau dat zorgt voor een duidelijke beperking van de CO2-uitstoot.

Comfortplus is inzetbaar ten behoeve van vloerverwarming en –koeling, plafondverwarming en –koeling en wandverwarming en –koeling. Het neemt ruimte in beslag aan de binnenzijde, maar door het ontbreken van radiatoren wordt de werkbare ruimte vergroot.

Ruimte bieden aan vernieuwing

Het toekomstbestendig maken van oude stadswoningen en kantoren zou idealiter op onze woon- en werkcultuur in 2050 moeten stoelen, zegt Lemmens. ‘Daar zit een crux. We zitten bij een ingrijpende herbestemming nog te vaak gevangen in een klassieke kosten-baten afweging. We moeten realistisch zijn, ruimte bieden aan vernieuwing en naar de lange termijn kijken. Het vervangen van alle verouderde woningen in Nederland gaat meer dan 100 jaar duren. Er zijn onvoldoende aannemers in ons land om dat werk te verrichten. Het betekent dat we de bestaande bouw moeten koesteren.

Comfortplus biedt in dat verband een deugdelijke oplossing. Hierbij geldt als bijzonderheid, dat gebruikers geen zorgen hoeven te hebben over het feit dat men de wanden alleen maar mag knuffelen. In de ontwikkeling van Comfortplus hebben we rekening gehouden met het feit fat gebruikers de vrijheid willen hebben om de wand actief te gebruiken als basis voor schilderijen en verlichtingsarmaturen.’

Anders denken

Je hebt te maken met locatiespecifieke voorwaarden die je succesratio voor rehabilitatie van bestaande panden onderbouwen,’ vertelt Lemmens. ‘Onze oplossing begint –onder meer–met het analyseren van de bouwfysische eigenschappen en het in kaart brengen van de parameters voor renovatie. Wat is de stedenbouwkundige betekenis en hoe levensvatbaar zijn bestaande (woontechnische) faciliteiten?

Woningen en kantoren uit de vorige eeuw voldoen vaak niet meer aan onze moderne woon- en werkeisen. Kies je dan sec voor ingrijpend renoveren of nieuwbouw? Ga je over tot herverkavelen? Dat soort vragen komt in de planfase niet altijd op de juiste manier op tafel. En dat is jammer. Want zo mis je wellicht kansen.

De komst van Comfortplus kan, afhankelijk van de context van een gebouw of woningen in de omgeving, een constructieve rol spelen bij inrichtingsplannen. Het concept speelt ook in op krimp door bij bestaand vastgoed minder woon- of werkeenheden van hogere kwaliteit te realiseren -een en ander altijd vanuit de wens duurzame energietechniek in oudbouw te faciliteren. Dat is duurzame flexibiliteit. Goed voor iedereen.’

Comfortplus Buidling Solutions BV

Comfortplus Building Solutions BV (CBS) is een jong innovatiebedrijf uit Heerlen. De onderneming komt voort uit het adviesbureau A2L, dat zich richtte op herbestemming met Comfortplus. Partners in CBS zijn Jacques de Kock, ir. Frans Lemmens, en prof. dr. ir. Jos Lichtenberg. CBS is een partner van RIHO Climate Systems.